Lähteet

Harju, A. Suunnistussuorituksen analysointi. 2015. https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2015/01/2015_01_24_Suunnistussuorituksen_analysointi_Harju_Antti.pdf luettu 1.1.2019.

Huippusuunnistuksen kehittämisryhmä, Suomen suunnistusliitto. 2015. Huippusuunnistuksen lajianalyysi.

Keskinen, E., Korkiakangas, M., Kuusinen, J., Kuusinen, K., Wahlström, R. & Söderström, W. 1991. Kasvatuspsykologia. WSOY. (Kuusinen 0-23, Kuusinen & Korkiakangas 24-69, Keskinen 70-94)

Laakso, A. & Pohjanvirta, A. 1991. Psykologian perusteet. Porvoo, WSOY, 57

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T., Tynjälä. 2004. PS Lukion psykologia 1. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Liukkonen, J. Psyykkinen vahvuus, mielen taitojen harjoituskirja. 2017. PS-Kustannus.

Mononen, K., Aarresola, O., Sarkkinen, P., Finni, J., Kalaja, S., Härkönen, A. & Pirttimäki, M. 2014. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä.

Nikulainen, P. 1994. Suunnistus ja ajattelu. SASApaino, Salo.

Nikulainen, P. Vartiainen, B., Salmi, J., Minkkinen, J., Laaksonen, P. & Inkeri, J. 1995. Suunnistustaito. ER-Paino, Lievestuore.

Salmi, Janne. 2002. Reitinvalinta mannermaisessa maastotyypissä. Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologian laitos.

SISU Idrottsböcker/Svenska Orienteringsförbundet. 2011. Orientera för att lära sig träna. Livonia Print, Lettland.

SISU Idrottsböcker/Svenska Orienteringsförbundet. 2014. Orientera för att tävla. Livonia Print, Lettland.

Suunnistusliitto. Työkaluja suunnistussuorituksen analysointiin. 2016. https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_TyokalujaSuunnistussuorituksenAnalysointiin.pdf luettu 1.1.2019.

Walsh, S. 1997, The development of a protocol to provide real-time information to enhance coach-performer interactions, Sci J Orienteering 13, 47-53