Taitopolku

Suunnistajan nuoruus- ja huippuvaiheen taitopolulla on esitelty eri ikäluokkien taitoharjoittelun määriä, taidollinen painotus, vaaditut taidot, analysointi sekä harjoittelun koostuminen.

Taulukkomuodossa esitettyjä tietoja on vielä avattu enemmän sekä annettu esimerkit alle 19-vuotiaiden ja yli 19-vuotiaiden taitoharjoittelun ohjelmoinnista.

MIELUUMMIN LYHYITÄ RATOJA PALJON KUIN YKSI PITKÄ!

Palautteen antamisen näkökulmasta on tärkeää saada palaute nopeasti ja tarvittaessa harjoitella väärällä toimintamallilla tullut virhe välittömästi kuntoon.

”Useampi harjoitus” auttaa myös keskittymään paremmin tavoitteena olevaan taitoon ja yhdellä kertaa voidaan ikään kuin harjoitella tiedostetusti taitoa ”useampi porras eteenpäin”.

Myös yksilöllinen eriyttäminen on mahdollista eri pituisia- ja vaikeustasoisia rasteja tai viuhkaratoja jaettaessa.

AUTONOMIA JA PÄTEVYYDEN TUNNE

Nuorille on myös hyvä jättää tilaa kokeilla ja oppia itse. Tärkeää on myös, että nuori urheilija kokee olevansa hyvä, saavansa päättää omista asioistaan ja viihtyy valmennusryhmässä, jolloin urheileminen jatkuu suuremmalla todennäköisyydellä.

KAIKKI ON YKSILÖLLISTÄ!

Taitopolkua tulkitessa on huomioitava, että yksikään suunnistaja ei ole täsmälleen samassa taidon oppimisen vaiheessa tai hän ei opi asioita samalla tavalla kuin joku toinen. Perustaitojen opettelussa ”kaikki harjoittelu kehittää”, mutta mitä pidemmälle taitojen opettamisessa edetään, sitä yksilöllisempää harjoittelun tulee olla.