Rinnesuunnistus mannermaisessa maastotyypissä

Harjoituksen suunnitteli: Anu Tahvanainen LS-37

Lahden Suunnistajat -37

Tavoite: Mannermaisessa tyyppimaastossa sujuva rinnesuunnistus

Toteutus: Väliaikalähtö

Kuvaus: Keskimatka hitaassa ja huonokulkuisessa rinnesuppamaastossa

Suositeltava maastotyyppi: Hidas ja huonokulkuinen rinnesuppamaasto

Suositeltava karttatyyppi: Suunnistuskartta 1:10 000

Harjoitukseen valmistautuminen: valmistautuminen hitaaseen maastotyyppiin

Harjoituksen analysointi: radan piirtäminen ja läpikäyminen, sekä virheiden ja onnistumisten analysointi harjoituksen jälkeen

Kehityksen seuraaminen: Vauhdin seuraaminen ja GPS tietojen hyväksikäyttäminen.