Keskittymisharjoitus

Tavoite: Harjoitellaan keskittymisen säilyttämistä yhdessä asiassa. Taitoa voidaan käyttää hyödyksi suunnistussuorituksessa.

Toteutus: Keskitytään johonkin kohteeseen esimerkiksi kynään, kompassiin ym. Mietitään sitä mielessä ja pyritään säilyttämään fokus siinä. Tavoitekohdetta voidaan muuttaa harjoituksissa.

Kuvaus: Jos ajatukset harhautuu, sano itsellesi "seis" ja käännä ajatukset takaisin tavoitekohteeseesi. Voidaan aloittaa esim minuutista ja kasvattaa sitten aikaa.

Suositeltava maastotyyppi: Rauhallinen tila.

Harjoitukseen valmistautuminen: Rentoutuminen.

Harjoituksen analysointi: Analysoi miten keskittyminen säilyi.

Kehittymisen seuraaminen: Toista ja analysoi.