Tavoitteet

Kirjaa seuraavaan taulukkoon omat tavoitteesi ja keinot, millä saavutat omat tavoitteesi. Viimeiseksi kirjaa mitä käytännössä teet saavuttaaksesi tavoitteesi.

Hyvä tavoite on tarkka ja rajattu, sen saavuttamiseen päätetään konkreettiset keinot ja se sisältää aikarajan.

Kirjaa tavoitteet positiiviseen muotoon, usko tavoitteeseesi ja sitoudu niihin. Voit tehdä kaksi taulukkoa; toisen suunnistustaidollisten tavoitteiden taulukon ja toisen yleiselle tasolle (taito, fysiikka, psyyke, toimintaympäristö). Muista päivittää taulukkoa tasaisin väliajoin!

tavoitteet.docx