Rastinotto - "vika varma"

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Harjoitellaan rastinottoa kun hyökkäyspiste on hieman kauempana rastilta ja rastinotossa siten hyödynnetään kompassia. Lisäksi harjoitellaan rastilta lähtöä kompassin avulla.

Toteutus: Alue rastiympyrän ympärillä on poistettu ja suunnistajan tulee suunnistaa "hyökkäyspisteelle" (selkeä paikka ennen rastia) valkoisen alueen ulkopuolella, mistä suunnistaja kompassin avulla tulee rastiympyrään ja suunnistaa lipulle. 3-6 km, radan loppuun muutama väli normaalilla kartalla. Eri mittaisia, mutta melko lyhyitä välejä. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistajan tulee löytää hyvä ”hyökkäyspiste”, käyttää kompassia tullakseen tarkasti rastiympyrään ja rastiympyrään tullessa suunnistaa tarkasti rastille.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastotyypit

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 kartta, jossa rastiympyrän läheltä karttaa poistettu n. 50-100m matkalta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja pohtii etukäteen millaisia ”hyökkäyspisteitä” käyttää ja miten tulee sieltä rastiympyrään. Painotus siinä, että jokaisella välillä (myös lopun normaalilla kartalla) suunnistaja löytää hyökkäyspisteen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Löytyikö ”hyökkäyspiste/vika varma” jokaisella välillä? Miten suunnistit ”hyökkäyspisteeltä/vikalta varmalta” rastiympyrään? Tulitko aina rastiympyrässä siihen pisteeseen, mihin olit suunnitellut tulevasi? Miten suunnistit rastiympyrässä rastille? Olitko suunnitellut etukäteen työskentelyn rastiympyrässä?

Kehityksen seuraaminen: Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rasti? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?