Olennaisen nopea hahmottaminen

Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Table-o, harjoitellaan olennaisten kohteiden nopeaa löytämistä kartalta

Toteutus: Valmentaja tmv. tekee powerpoint-esityksen, jossa on erilaisia rastivälejä. Väliä näytetään 1-2 kertaa n. 3-10s ajan, minkä jälkeen suunnistaja piirtää olennaiset kohteet paperille. Sprinttitable-o voi koostua erilaisista reitinvalintaväleistä, joita näytetään urheilijalle n. 3-5s ajan, minkä jälkeen urheilja kirjoittaa/piirtää reitinvalinnan kartalle. Sprintissä voidaan myös antaa eri reitinvalintavaihtoehdot ja suunnistaja valitsee mielestään parhaan.

Kuvaus: Suunnistaja piirtää paperille sellaiset kohteet, jotka ovat rastivälin olennaisimmat kohteet. Ideana on, että suunnistaja voisi vaikka tuolla kartalla suunnistaa koko välin.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot, erityisesti kauden pääkisojen maastot

Suositeltava karttatyyppi: Kaikki karttatyypit

Harjoitukseen valmistautuminen: Valmentaja käy läpi miten harjoitus toteutetaan ja kertoo myös, jos harjoituksessa on jokin erityinen teema (esim. rastinotto).

Harjoituksen analysointi: Harjoituksen jälkeen analyysi, valitsisitko edelleen samat kohteet kun saat katsoa väliä pitkän aikaa? Ovatko muut valinneet samoja kohteita?

Kehityksen seuraaminen: Toistetaan harjoitus useamman kerran.