Ennakkoon suunnittelu

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella sitä, milloin voi lukea rataa eteenpäin.

Toteutus: Pariharjoitus, vuorovedoin. Tavallinen sprinttisuunnistusrata. Pitkähkö harjoitus, jos halutaan harjoituksesta helpompi, voidaan tehdä myös kevyellä vauhdilla.

Kuvaus: Ensimmäisenä suunnistava saa lukea ensimmäistä rastiväliä esim. 10s, minkä jälkeen hän antaa kartan parille ja lähtee suunnistamaan muistisuunnistuksena. Välin aikana pari seuraa, että mennään oikeaan suuntaan ja painaa muistiin seuraavan rastivälin. Rastilla roolien vaihto. Tarkoituksena painaa mieleen seuraava väli, mutta samalla seurata, että pari suunnistaa oikein.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki sprinttimaastot.

Suositeltava karttatyyppi: Sprinttikartta 1:4000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, mitkä olisivat parhaita olennaisia kohteita kyseisessä maastossa/sprintti yleensä.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi, parin palaute. Millaisia kohteita kannatti lukea? Millaisin taktiikoin välejä painettiin mieleen? Onnistuiko reitinvalinnat? Millaisissa paikoissa rataa pystyi lukemaan eteenpäin?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.