Rytmitys

Salmenkylä - Kiuruvesi, Ylä-Savon Rasti

Tavoite: Harjoitella rytmitystä keskimatkan radalla.

Toteutus: Keskimatkan rata, jossa on erimittaisia välejä sekä erilaisia maastonosia, joissa pelkistetään eri tavalla sekä rastinottoja, jotka ovat helpompia sekä rastinottoja, joissa tarvitaan tarkkaa kartanlukua. Väliaikalähdöt. Voidaan tehdä myös intervalleina (esim. 5x1000m).

Kuvaus: Suunnistaja rytmittää suunnistustaan sen mukaan, millainen maastonkohta on ja millaisia vaatimuksia rata asettaa. Pyritään löytämään niitä hetkiä, kun voi mennä selkeästi hyvin vähillä kohteilla todella kovaa ja vastaavasti hetkiä, jolloin on luettava karttaa ja maastoa tarkkaan (ja mahdollisesti hidastaa vauhtia).

Suositeltava maastotyyppi: Vaihteleva maasto, joka vaatii oikeanlaista rytmitystä

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 suunnistuskartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten suunnistusta kannattaa rytmittää ja miten koko suorituksen ajan voi juosta niin kovaa kuin suunnistustaito antaa myöten.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Arvioidaan onnistuiko suunnistuksen rytmittäminen ja vaihdeltiinko pelkistämisen tasoa? Millaisissa kohdissa piti lukea enemmän ja missä pääsi etenemään vähemmillä kohteilla?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.