Analysointi

Jotta suunnistajan taidot voivat kehittyä, tulee suoritusta myös analysoida. Suorituksen jälkeen toteutusta tulee arvioida ja pyrkiä kehittämään. Vähitellen tästä tulee kierre, jossa suunnistusharjoitusten laatu paranee, suunnistussuoritus kehittyy sekä todennäköisyys tehdä sama virhe uudestaan pienenee.

Hyvä itsetuntemus on suunnistajalle tärkeä ominaisuus: rehellisyys itseään kohtaan sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen helpottaa sen määrittämistä mihin harjoittelua kannattaa suunnata.

Suunnistussuorituksen analysoimiseen on monia erilaisia keinoja. Sen lisäksi, että omaa suoritusta kannattaa analysoida kohdassa ”Suunnistusmalli – kohta 5.” esitellyllä tavalla, voi analyysiä syventää käyttämällä hyväksi reitinpiirtoa sekä teknologiaa.

Alla esitellään eri tapoja analysoida omaa suoritusta ja suorituksen analysoinnin välineitä, joilla voi suunnata kohta parempaa suoritusta.

ohjeita_analysointiin.docx
vauhtiataitoakanttia_suoritusanalyysi.docx

Analysointilomakkeen avulla voit pohtia omissa tavoitteissasi onnistumista suorituksen jälkeen (kts. Valmistautuminen / valmistautumislomake) sekä asettaa tämän pohjalta tavoitteita seuraavaan harjoitukseen tai kilpailuun.

suoritusanalyysi.docx

Tämä suorituksen analysointilomake ohjaa tekemään numeerista itsearviointia omasta suorituksestasi ja pohtimaan keskiarvolukujen perusteella johtopäätöksiä vahvuuksista ja kehityskohteista.