Reitinvalinnat

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Tehdä oma reitinvalinta ja arvioida kannattaako sen toteutus jos kaikki muut lähtevät eri suuntaan.

Toteutus: Useampi sprinttisuunnistusintervalli hajonnoin. Radalla paljon erilaisia reitinvalintavälejä. Yhteislähtö. Intervallit n.600-900m.

Kuvaus: Intervalleihin lähdetään yhteislähdöllä ja jokainen pyrkii tekemään oman reitinvalinnan ennen rastille tuloa. Harjoitellaan myös sitä, että kannattaako oman reitinvalinnan tekeminen jos muut lähtee eri suuntaan, ja millaisissa tilanteissa.

Suositeltava maastotyyppi: Sprinttisuunnistusmaasto, jossa mahdollisuudet hyviin reitinvalintaväleihin.

Suositeltava karttatyyppi:. 1:4000 sprinttikartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja pohtii miten reitinvalintoja sprintissä kannattaa tehdä ja valmistautuu siihen, että radalla on muitakin sekä miten voi mahdollisesti hyödyntää muita, mutta tehdä hyviä päätöksiä koko matkan ajan riippumatta muista.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, eri reitinvalintojen matkojen mittaus ja mahdolliset väliajat. Arvioidaan omaa tekemistä yhteislähtöisessä harjoituksessa. Arvioidaan reitinvalintojen onnistumista ja miksi onnistui/miksei?

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä harjoitusjakson alussa ja lopussa. Route choice game: seuranta onnistuu pelissä!