Olennaisen nopea hahmottaminen - kovavauhtinen suunnistus

Tipasoja - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitellaan kovassa vauhdissa olennaisen hahmottamista.

Toteutus: Helpohko suunnistusrata suurpiirteisessä maastossa. Voidaan toteuttaa myös intervalleina. Väliaikalähdöt. Kovavauhtinen suoritus.

Kuvaus: Suunnistaja juoksee niin kovaa vauhtia kuin pystyy samalla suunnistaen mahdollisimman puhtaasti. Radan helppous ja suurpiirteinen maasto helpottavat ja vauhdittavat suunnistusta. Vielä helpompi harjoitus on, jos näkyvyys on hyvä.

Suositeltava maastotyyppi: Suurpiirteinen maasto. Voi olla lisäksi hyvä näkyvyys.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000, normaali kartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja pohtii etukäteen millaiset kohteet ovat olennaisia kyseisessä maastotyypissä ja miten voi mahdollisimman hyvin ylläpitää nopeaa suunnistus- ja juoksuvauhtia.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Onnistuiko kovan vauhdin pitäminen, miksi/miksi ei? Millaisissa paikoissa vauhti nousi tai laski keskiarvosta ja miksi? Saiko suunnistaja fyysisesti kaikki irti vai jäikö vielä vauhtia reserviin? Jos vauhtia jäi reserviin, miksi ja millaisilla väleillä reserviä jäi vähiten? Miten maksimivauhtia voisi ylläpitää koko matkan?

Kehityksen seuraaminen: Table-o-harjoitus ennen ja jälkeen harjoitusjaksoa, jossa teemana on olennaisen hahmottaminen. Seurataan, nopeutuuko/paraneeko olennaisen hahmottaminen.