Ennakointi-havainnointi - ilman kompassia

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Harjoitus ilman kompassia. Tavoitteena suunnata kartta maaston mukaan, kulkea suunnassa kohteiden avulla ja havaita niitä kohtia maastossa, jossa kompassin käytön tarvetta esiintyy.

Toteutus: Tavallinen suunnistusrata, jossa eri mittaisia välejä. Väliaikalähdöt. Vauhti vapaa, voidaan toteuttaa myös kovavauhtisena harjoituksena. Helpommalla radalla on enemmän johdattelevia muotoja, radan alkuun voidaan tehdä helpompia välejä ja lisätä loppua kohden vaatimustasoa.

Kuvaus: Suunnistuksen pääpaino on kohteiden ennakoimisessa ja havainnoimisessa. Kohteita käytetään kartan suuntaamisessa ja suunnassa pysymisessä.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastotyypit. Maastot, joissa on vähän kohteita, ovat haastavampia suunnassa pysymisen kannalta.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000, suunnistuskartta. Vaikeutta lisää esim. käyräkartalla.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen, miten voi käyttää kohteita pysyäkseen hyvässä suunnassa sekä millaisia kohteita kyseisessä maastotyypissä kannattaa lukea.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia kohteita luettiin? Millaiset kohteet olivat hyviä johdattelevia kohteita?

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä seurantaharjoitus perässä juoksijan kanssa, kun harjoitusjakson teema on ennakointi-havainnointi/pelkistäminen/olennaisen hahmottaminen. Pari/perässä juoksija voi tehdä arvion tekemisestä harjoitusjakson alussa ja verrata tekemistä harjoitusjakson lopussa.