Tavoitteellisuus

Suunnistustaitoharjoittelussa perustaidot rakennetaan ensin hyviksi ja sen jälkeen voidaan edelleen kehittää niiden lisäksi toiminnan ohjauksen taitoja sekä suorituksen hallintaan liittyviä taitoja. Olennaista suunnistusharjoitusten järjestämisessä onkin tietää harjoituksen tavoite ja se, mitä taitoa harjoituksella pyritään kehittämään.

Kaikessa harjoittelussa pätee pitkäjänteisyyden ja progressiivisuuden periaatteet; sen takia myös taitoharjoittelun ohjelmointi on tärkeää. Jotta taitoja voidaan rakentaa toisen päälle, on hyvä aloittaa yksinkertaisimmista asioista ja jatkaa vaikeampiin. Suunnistustaidon oppimisessa olennaista kuitenkin on, että suoritus on aina kokonaisuus: perustaitojakaan ei voi harjoitella ilman toiminnan ohjausta ja suorituksenhallintaa eli tarvittavaa keskittymisen tasoa.

Samalla radalla voidaan harjoitella monia eri asioita!

Yhdellä ”tavallisella” radalla voidaan harjoitella erilaisia taitoja, sillä suunnistustaito on erilaisten ratkaisujen tekemistä. Taidon näkökulmasta samalla radalla voidaan harjoitella eri taidon osa-alueita painottaen, erilaisella vauhdilla edeten tai muokkaamalla käytettävissä olevaa karttaa niin, että se edesauttaa tavoitteena olevan asian oppimista.