Rastinotto - HEP-harjoitus

Peuravaara - Kuhmo, Kuhmon Peurat

Tavoite: HEP-harjoitus, jossa sanotaan HEP ennen rastia siinä vaiheessa kun tiedetään missä rasti on ja mihin rastilta lähdetään. Suunnistaja harjoittelee ennakointia ja rastinottoa.

Toteutus: Suunnistusrata, jossa on erimittaisia melko lyhyitä välejä. Väliaikalähdöt. Vapaa vauhti.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee ennakointia ja rastinottoa. Kun suunnistaja tietää missä rasti on, voi hän tehdä suunnitelman seuraavalle välille ja sen jälkeen olla lukematta karttaa ennen rastia.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 kartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen miten voi mahdollisimman pitkältä ennakoida rastin sijainnin ja millaisia suunnitelmia tekee, jotta rastilta lähtö on sujuva.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia taktiikoita käytettiin rastinotossa ja missä vaiheessa yleensä tiedettiin missä rasti on? Millaisia tehdyt suunnitelmat olivat?

Kehityksen seuraaminen:Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rasti? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?