Intensiivinen suorituksen hallinta

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitellaan väsyneenä intensiivisen keskittymisen ylläpitoa.

Toteutus: Juostaan alle 300-400 metrin veto, minkä jälkeen suunnistetaan sprintti n. 500m. Pidetään palautus ja toistetaan sama.

Kuvaus: Harjoitellaan väsyneenä sprinttisuunnistusta.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot, veto selkeällä paikalla, esim. tietty lenkki koko ajan

Suositeltava karttatyyppi: Sprinttikartta 1:4000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten keskittymistä voidaan hallita tai millaisiin asioihin haluaa keskittyä.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Pysyikö ajatukset olennaisessa? Tuliko virheitä ja jos tuli, niin johtuivatko ne suorituksen hallinnasta?

Kehityksen seuraaminen: Mielikuvien avulla harjoitusten analysointi ja paneutuminen siihen, miten keskittyminen säilyy suorituksessa. Voidaan tehdä läpi harjoitusjakson ja näin seurata kehittymistä. Virhemäärien analysointi.