Rastinotto - rastipisteen pidennys

Koljola Vuokatti - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Rastipisteen pidentäminen

Toteutus: Tavallinen suunnistusrata, jossa on kuitenkin mahdollistettu pidentävien kohteiden käyttö rastinotossa (esim. tie, nenä ym.). Melko lyhyitä välejä. Harjoitusta voidaan käyttää pääasiassa nuorempien suunnistajien harjoittelussa.

Kuvaus: Rastipisteen läheltä etsitään laaja kohde, jonka avulla rastille voidaan tulla vauhdikkaasti. Tämä kohde voidaan merkitä karttaan jo ennen harjoitusta tai se voidaan päättää vasta harjoituksen aikana maastossa. Varsinkin mikäli suunnistajan on vaikea hahmottaa rastinotossa auttavat kohteet, kannattaa karttaan ne merkata jo etukäteen. Vaikeampi harjoituksesta tulee, kun rastiväliviivan alta jonkin matkaa ennen rastia poistetaan osa kartasta, jolloin kompassin avulla on tultava kyseiselle laajalle kohteelle.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastotyypit, mutta pidentävien kohteiden käyttö oltava mahdollista.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000 kartta. Vaikeammassa harjoituksessa pala karttaa poistettu rastivälin puolivälistä, helpommassa pidentävä kohde piirretty.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja voi mahdollisesti merkata jo etukäteen ne pidentävät kohteet, joita haluaa käyttää rastinotossa. Jos pidentävät kohteet päätetään vasta maastossa, suunnistaja pohtii etukäteen millaisia pidentävät kohteet yleensä ovat ja miten niille tullaan.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Löytyikö jokaiselta rastilta pidentävä kohde? Miten tätä taitoa voisi käyttää kilpailusuorituksessa ja millaisten rastien rastinotossa?

Kehityksen seuraaminen: Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rasti? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?