12-15-vuotiaana

Suunnistustaidon harjoittelun ensimmäinen askel on karttamerkkien opettelu, jotka voidaan oppia jo alle 7-vuotiaana, kun lapsi ymmärtää jonkin sanan tai käsitteen tarkoittavan jotain kohdetta. Leikin varjolla voidaan suunnistusta harjoitella jo tuon ikäisenä ja siirtyä siitä varsinaisen suunnistustaidon harjoitteluun. 12-15-vuotiaan taitoharjoittelussa painopisteenä ovat hahmotuskyky ja perustaidot. Koska pelkästään perustaitojen opettelu on vaikeaa ilman toiminnan ohjausta ja suorituksenhallintaa, voi harjoittelussa pyrkiä helpottamaan toiminnan ohjausta ja täten harjoittaa sitä jo samalla kuin vasta keskitytään perustaitoihin.”Suunnistustaidon oppimisessa olennaista on, että suoritus on aina kokonaisuus: perustaitojakaan ei voi harjoitella ilman toiminnan ohjausta ja suorituksenhallintaa eli tarvittavaa keskittymisen tasoa.”

Toiminnan ohjausta voi helpottaa suunnittelemalla radan kulkemaan selkeitä reittejä, jolloin keskittyminen voi olla enemmän kartta- ja maastokuvan muodostamisessa.

12-15-vuotiaan harjoittelu koostuu pääosin perustaitojen harjoittelemisesta ja onkin tärkeää, että nämä taidot ovat hallussa, jotta suunnistusta voidaan kehittää lisää. Vaikka harjoitellaan kokonaissuoritusta, jossa toiminnan ohjaus ja suorituksen hallinta on mukana, voidaan myös helpottaa muita suunnistustaidon osa-alueita ja antaa suunnistajalle mahdollisuus harjoittaa myös yksittäisiä perustaitoja.

Erityisen tärkeää on, että harjoituksissa on hyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa voi turvallisesti sekä onnistua että epäonnistua. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä taidon oppimisen sekä harjoittelun jatkuvuuden kannalta, joten harjoittelun eriyttäminen taitotason mukaan on olennaista. Harjoitusten on hyvä olla monipuolisia ja myös kuivaharjoittelun avulla voidaan kehittää suunnistustaitoa. Pelejä ja leikkejä kannattaa käyttää valmennuksessa hyväksi.

Harjoittelua voidaan analysoida käymällä suorituksen eri vaiheet läpi suorituksen jälkeen, reittipiirrosten ja GPS-analyysien avulla. Suunnistusharjoittelussa kannattaa käyttää myös hyväksi, jos mahdollista, suunnistajan mukana juoksemista ja reflektointia suorituksen aikana. Palautteen antamista helpottaa myös radat, jolla on vetoja, viuhkoja tai perhosia, joissa valmentaja voi keskustella urheilijoiden kanssa kesken harjoituksen. Tarkoituksena on 15-vuotiaana osata perustaidot ja siksi onkin tärkeää arvioida, onko kaikki perustaidot jo opittu. Tämä selviää suoritusta analysoimalla.

Kaikissa ikäluokissa tärkeää on taitojen seuranta. Taitoja voidaan seurata subjektiivisesti, mutta vähintään harjoitusjakson alussa ja lopussa kannattaa tehdä seurantatesti, joka kohdistuu juuri harjoitetun taidon seurantaan. Välineinä subjektiivisessa seurannassa voidaan käyttää erilaisia taulukoita (ks. pelikirja) ja taitopäiväkirjaa, johon suunnistaja kirjaa vähintään analyysejä (tai pääpointteja) taitoharjoituksista, mutta halutessaan myös kuivaharjoituksissa syntyneitä ajatuksia.