Taitovalmennus

Valmentaja ohjelmoi ryhmälleen tai urheilijalleen fysiikkaharjoitusten lisäksi taitoharjoittelun. Kun taitoharjoittelu on ohjelmoitua, kuten "taitopolku" -osion alla on kuvattu, on jokaiseen harjoitukseen selkeä tavoite.

Harjoittelu on motivoivaa, kun siinä tapahtuu kehitystä, ja vähintään harjoitusjakson alkuun ja loppuun kannattaa tehdä jonkinlainen seurantatesti; tämä voi olla taidosta riippuen kuivaharjoitus tai suunnistaen tehty harjoitus. Harjoittelun ohjelmoinnin ja yksittäisen harjoituksen lisäksi, valmentaja voi auttaa suunnistajaa eteenpäin eri tavoin.

Vaikka valmentaja ei tarkalleen tietäisi, mitä suunnistussuorituksen aikana tapahtuu, hän voi auttaa suunnistajaa viemään omaa taitoaan eteenpäin. Valmentajan on hyvä tutustua urheilijoihin sekä pysyä tilanteen tasalla siitä, millainen taitotaso kullakin suunnistajalla milloinkin on. Tällöin valmentaja voi aina auttaa kutakin suunnistajaa heidän omasta taitotasostaan käsin.