Kahoot - sprinttireitinvalinnat

Tavoite: Harjoitellaan sprinttireitinvalintojen tekemistä.

Kuvaus: Kahootilla toteutettu reitinvalintakilpailu- toimii luokkatilanteissa. Laaditaan etukäteen sprinttivälejä joihin piirretään valmiiksi mahdolliset reitinvalinnat (1-3). Väleistä koostetaan Kahoot-esitys, jonka avulla kilpaillaan kuka löytää parhaat reitinvalinnat ja nopeiten. Kilpailijat etsivät nimenomaan metrimäärältä lyhintä reittiä. Yhdessä harjoituksessa kannattaa olla välejä yhden sprinttikilpailun verran 15-25. Mitä enemmän välejä, niin sitä pienempi merkitys yhdellä väärällä vastauksella.

Toteutus: Toimii luokkatiloissa full-screen näytöllä heijastettuna kankaalle. Kilpailijat valitsevat reitinvalinnan omilla puhelimillaan. Reittipiirrosten tulee vastata Kahootin vastausvaihtoehtojen värejä punainen,sininen, keltainen. Harjoituksesta tekee myös mielekkäämmän että vasen reitti on aina punainen ja oikea sininen- tällöin piirrokset ovat kohdakkain vastausvaihtoehtojen kanssa. Yksinkertaisuuden vuoksi ei ollenkaan huono, vaikka kaikilla väleillä olisi vain 2 vaihtoehtoa ja välien ei kannata olla liian monimutkaisia. Sopiva aika näyttää yhtä väliä kerrallaan on 20sek. Kilpailijat tekevät valinnan lyhyemmässä, mutta ehtivät katsoa väliä hetken sen jälkeen.

Suositeltava maastotyyppi: Rauhallinen tila.

https://kahoot.com/

Suositeltava karttatyyppi: Kaikki.

Harjoitukseen valmistautuminen: Rauhoittuminen/välineiden asentaminen.

Harjoituksen analysointi: Verrataan vastauksia ja käydään läpi lyhyimmät reitit.

Kehityksen seuraaminen: Toista ja analysoi.