Olennaisten kohteiden muistaminen

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Muistisuunnistus pareittain

Toteutus: Suunnistusrata, jossa erilaisia välejä (lyhyitä ja keskipitkiä), väliaikalähtö pareittain. Kevyt vauhti.

Kuvaus: Toinen pareista tekee reitinvalinnan ja painaa muistiin rastivälin olennaiset kohteet ja suunnistaa välin sitten ilman karttaa. Toinen pareista seuraa takana ja rastilla vaihdetaan vuoroja. Harjoitus on haastavampi jos takana tulevan parin pitää jo edellisen rastivälin aikana lukea itselleen muistiin seuraava väli. Voidaan tarvittaessa tehdä myös yksin. Harjoitus helpottuu, jos karttaa saa katsoa myös rastivälin aikana, mutta katselukerrat on rajattu esim. 3-4:ään.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 kartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja pohtii etukäteen millaisia reitinvalintoja kyseisessä maastossa kannattaa tehdä ja mitkä ovat maaston olennaisimpia kohteita. Suunnistaja miettii taktiikka siihen, miten koko väli pysyy muistissa.

Harjoituksen analysointi: Palaute parilta ja olennaisten kohteiden sekä reitinvalintojen läpikäynti. Oliko muistamisen taktiikka oikeanlainen vai olisiko joku muu taktiikka toiminut paremmin? Mitä taktiikkaa pari käytti? Miten muistia voidaan käyttää kilpailusuoritusta parantamaan?

Kehityksen seuraaminen: Table-o-harjoitus ennen ja jälkeen harjoitusjaksoa, jossa teemana on olennaisen hahmottaminen. Seurataan, nopeutuuko/paraneeko olennaisen hahmottaminen.