SWOT-analyysi

SWOT-analyysi on työkalu omien suunnitelmien tekemiseen. Täyttämällä analyysin voit tunnistaa omat vahvuutesi, heikkoutesi, mahdollisuutesi sekä uhat, ja käyttää tietoa näistä kehittyäksesi kohti omaa tavoitettasi.

Voit miettiä analyysin eri osia taidollisesti näkökulmasta sekä yleisesti ja myös tarkemmin fysiikan ja psyykkisen kehittymisen kannalta. Taulukon avulla voit suunnata harjoitteluasi ja oppia tuntemaan itsesi paremmin ja käyttää sitä hyödyksi esimerkiksi kilpailuvalmistautumisessa.

STRENGTHS

Vahvuudet: missä olen hyvä, missä muut ajattelevat minun olevan hyvä, millaisia taitoja minulla on?

WEAKNESSES

Heikkoudet: missä voin vielä kehittyä, millaisia taitoja tarvitsen lisää?

OPPORTUNITIES

Mahdollisuudet: millaisilla muutoksilla saavuttaisin tavoitteeni ja kehittyisin tehokkaammin, miten hyödynnän vahvuuteni, mikä on motivoivaa?

THREATS

Uhat: mitä häiriötekijöitä minulla on harjoittelussa/kilpaillessa/yleisesti, mikä estää kehittymistä, mitkä asiat vaikuttavat negatiivisesti motivaatiooni?

swot_analyysi.docx