Nopeat reitinvalinnat

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella reitinvalintojen tekemistä tehokkaasti.

Toteutus: Sprinttisuunnistusrata, jossa on paljon lyhyitä tai melko lyhyitä välejä. Voidaan tehdä myös intervalleina. Kova vauhti. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee reitinvalintojen tekemistä nopeasti. Välit ovat lyhyitä, jotta suunnistajalle ei jää missään vaiheessa paljoa aikaa tehdä reitinvalintaa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Voidaan tehdä tekoaitoja (ei ole pakko olla maastossa) haastavien reitinvalintojen tekemiseksi lyhyillä väleillä.

Suositeltava karttatyyppi: 1:4000 sprinttikartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, millaiset tekijät vaikuttavat sprinttisuunnistuksessa reitinvalintojen tekoon sekä millaisissa paikoissa rataa voi suunnitella etukäteen ja millainen rastityöskentely on. Jos suunnitelman teossa tulee kiire, voidaan pohtia kannattaako mieluummin pysähtyä ja tehdä suunnitelma vai hidastaa vauhtia ja tehdä suunnitelma.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. GPS-analyysistä voidaan arvioida millaisissa paikoissa juoksuvauhti laski ja tehtiinkö näissä paikoissa suunnitelmaa eteenpäin, minkä takia jouduttiin hidastamaan. Analysoidaan onnistuneiden ja epäonnistuneiden reitinvalintojen määrä, ja mietitään syitä sille, miksi joillakin väleillä reitinvalinnat onnistui ja joillakin ei.

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä harjoitusjakson alussa ja lopussa. Route choice game: seuranta onnistuu pelissä!