Reitinvalinnat - pohjoismaiset maastot

Ounasvaara - Rovaniemi, Ounasvaaran hiihtoseura

Tavoite: Harjoitella reitinvalintojen tekemistä pohjoismaisissa maastoissa.

Toteutus: Keskimatkan rata, jossa on erilaisia välejä, joissa usealla on tärkeä tehdä oikea reitinvalinta. Voidaan sisällyttää välejä, joissa rastinotto, nousumäärä, juoksualusta sekä suunnistuksen haastavuus vaikuttavat reitinvalintaan. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja saa harjoitella erilaisia välejä, joita keskimatkan radalla voi tulla vastaan ja jolla on tärkeä tehdä hyvä reitinvalinta. Perhosista koostuva rata antaa valmentajalle mahdollisuuden antaa palautetta suorituksen aikana sekä suunnistajalle mahdollisuuden suunnistaa samat välit uudestaan.

Suositeltava maastotyyppi: Vaihteleva maasto, joka mahdollistaa erilaiset reitinvalinnat

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 suunnistuskartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja pohtii millaiset tekijät vaikuttavat reitinvalintojen tekemiseen erityisesti keskimatkalla? Millaisia vahvuuksia suunnistajalla on?

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Onnistuiko nopeimman reitinvalinnan tekeminen jokaisella välillä? Valittiinko itselle optimaalinen reitti jokaiselle välille? Käytettiinkö reitinvalinnan tekemiseen jotain tiettyä mallia vai vaihteliko reitinvalinnan tekemisen vaiheet erilaisilla väleillä?

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä vuosittain.