Voittaminen

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella erilaisia viestitilanteita ja pyrkiä voittamaan joka tilanteessa

Toteutus: Sprinttisuunnistusintervallit, joihin lähdetään takaa-ajona (esim. 5-10s välein), esim. 5x600-900m, pidemmissä vedoissa takaa-ajoajat voivat olla pidempiä (esim. 15-30s). Hajonnat tai ilman hajontoja.

Kuvaus: Suunnistaja pyrkii voittamaan jokaisen vedon lähtöpaikastaan huolimatta. Voidaan tehdä myös tasoitusharjoituksena, jos ryhmässä on eritasoisia suunnistajia, niin, että ennakkoon heikoin lähtee ensimmäisenä, vahvin viimeisenä. Voidaan muuttaa vetojen edetessä päivän kunnon mukaan.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:4000 sprinttikartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Valmistautuminen kisanomaiseen sprinttiviestiin. Taktiikoita voittamiseen ja takaa-ajoon.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Analysoidaan yhdessä voittajien taktiikoita.

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa, missä tavoitteena on kehittää erilaisia taktiikoita voittamiseen, tehdään harjoitus, jossa pienryhmissä tavoitteena on voittaa.