Reitinvalinnat - mannermaiset maastot

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Harjoitella reitinvalintojen tekemistä mannermaisissa maastoissa.

Toteutus: Keskimatkan rata, jossa harjoitellaan suunnistusta rinteessä ja erilaisia reitinvalintojen tekemistä erityisesti nousun arviointia hyödyntäen. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee erilaisten reitinvalintojen tekemistä mannermaisessa maastossa tai maastotyypissä. Etsitään alueita, jossa on korkeuseroja, jotta voidaan harjoitella rinnesuunnistusta, käyrien hyödyntämistä ja reitinvalintojen tekemistä nousumäärää arvioimalla.

Suositeltava maastotyyppi: Harjoitus onnistuu parhaiten mannermaisessa maastossa (pääkilpailujen maastotyyppi). Voidaan tehdä myös mannermaisessa tyyppimaastossa kotimaassa ja pyrkiä hakemaan mannermaisia piirteitä (isot korkeuserot, mahdolliset polkukierrot, hyvin selkeät rastipisteet).

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 suunnistuskartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Millaiset tekijät vaikuttavat reitinvalintojen tekemiseen keskimatkalla mannermaisessa maastossa?

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Onnistuiko reitinvalinnan tekeminen jokaisella välillä? Valittiinko itselle optimaalinen reitti jokaiselle välille? Käytettiinkö reitinvalinnan tekemiseen jotain tiettyä mallia vai vaihteliko reitinvalinnan tekeminen erilaisilla väleillä? Millaiset asiat vaikuttivat reitinvalinnan tekemiseen?

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä vuosittain.