Maastokuvan muodostus

Vuokatti - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella maastokuvan muodostusta

Toteutus: Suunnistusrata, jossa eri mittaisia välejä. Väliaikalähdöt. Vapaa vauhti.

Kuvaus: Ennen harjoitusta rata käydään läpi mielikuvissa ja kuvitellaan miltä mikäkin alue näyttää varsinkin olennaisten kohteiden näkökulmasta. Suunnistetaan tämän jälkeen rata ja ennakoidaan jo mielessä kuviteltuja alueita.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 kartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja suunnistaa mielikuvissaan radan ennen radalle lähtöä. Ennen mielikuvasuoritusta voidaan miettiä millaiset ovat hyviä reitinvalintoja ja mitkä olennaisia kohteita kyseisessä maastossa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Helpottuiko ennakoiminen, kun mielikuvissa oli jo valmiina mietitty miltä mikäkin näyttää? Vastasivatko mielikuvat todellisuutta ja jos eivät vastanneet, niin mikä oli erilaista? Haittasivatko eroavaisuudet, jos haittasivat niin miksi? Voiko mielikuvia kehittää jotenkin paremmiksi, miten? Analysoidaan GPS:stä suunnistuksen sujuvuutta.

Kehityksen seuraaminen: Table-o-harjoitus ennen ja jälkeen harjoitusjaksoa, jossa teemana on olennaisen hahmottaminen/maastokuvan muodostus. Seurataan, nopeutuuko/paraneeko olennaisen hahmottaminen.