Ennakointi-havainnointi - selostus

Salmenkylä - Kiuruvesi, Ylä-Savon Rasti

Tavoite: Harjoitella sen tiedostamista, koska ja millaisen reitinvalinnan/suunnitelman tekee, millaisia kohteita ennakoi ja havainnoi ja millaisella aikataululla (mikä on ”ennakointiaika”) sekä millaisen rastinottosuunnitelman tekee ja koska.

Toteutus: Väliaikalähdöt joko pareittain tai perässä juoksijan kanssa. Suunnistusrata, jossa erilaisia välejä.

Kuvaus: Edellä suunnistava selostaa omaa suunnistustaan (koko rastivälin ajatukset: reitinvalinta, mitä ennakoi ja koska näkee ennakoimansa kohteen eli havainnoi sekä miten ottaa rastin). Lisäksi suunnistaja voi kertoa milloin käyttää kompassia. Ennen harjoitusta voidaan jo käydä läpi, miten on tavoitteena käyttää kompassia, jotta sitä ei tarvitse välttämättä erikseen selittää harjoituksen aikana. Jos suunnistetaan pareittain niin n.3-4 väliä kerralla ja vaihto.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Paras anti, jos suunnistajalle hieman uusi maastotyyppi, jolloin suunnistaja itse oppii mitä kohteita odotti ja mitkä kohteet lopulta näkyivät parhaiten.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistusmallin läpikäynti; miten suunnistan. Voidaan valita toteutetaanko suunnistusmallia sellaisenaan kun se on vai halutaanko kokeilla jotain uutta, esimerkiksi isompaa pelkistämistä/ enempää kompassin käyttöä tms.

Harjoituksen analysointi: Palaute parilta. Reittipiirros ja GPS-analyysi. Pysyikö suunnistus edessä ja miten kaukana edessä? Milloin pystyit havainnoimaan ennakoimasi kohteet? Toteutuiko suunnistusmalli/suunnitelma siitä, miten halusit suunnistaa? Miksi/miksei? Toimiko suunnistusmalli/suunnitelma? Mikä toimi ja mikä ei?

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä seurantaharjoituksena saman perässä juoksijan tai parin kanssa, kun harjoitusjakson teema on ennakointi-havainnointi/pelkistäminen/olennaisen hahmottaminen. Pari/perässä juoksija voi tehdä arvioinnin tekemisestä harjoitusjakson alussa ja vertaa tekemistä harjoitusjakson lopussa.