15-19 -vuotiaana

15-19-vuotiaana perustaitojen perustalle aletaan rakentamaan suunnitelmallisuutta ja siten vähitellen myös toiminnan ohjausta sekä suorituksen hallintaa. Myös perustaitojen rutiinien harjoittelu kuuluu vielä oleellisesti harjoitteluun, mutta perustaitoharjoitukset voivat olla vaativampia kuin aiemmin. Lisäksi kokonaissuoritusta voidaan harjoittaa välillä vaikeammalla radalla kuin mitä kisoissa on. Suunnistustaidon harjoittelussa jatketaan siitä, että suunnistus on suunnitelmallisempaa. Tämän jälkeen voidaan alkaa useiden toistojen myötä rytmittämään vielä paremmin ennakointia sekä havainnointia, poimimaan oikeanlaisia oleellisia kohteita kussakin maastossa ja oppia erilaisia taitoja toiminnan ohjauksen suhteen. Taitojen oppimisen ohella kyky valita oikea taito oikeassa tilanteessa kehittyy.

Taitoharjoittelua voidaan tehdä sekä kevyesti että kilpailuvauhtisesti. Kevyiden taitoharjoitusten radat voivat olla vaikeampia kuin kilpailuvauhtisten harjoitusten radat. Jokaisen harjoituksen kohdalla on tärkeää muistaa, mitä taitoa pyritään harjoittamaan ja että keskittyminen on olennaisissa asioissa, millä harjoitetaan myös suorituksen hallintaa. Taitoharjoitusten määrää voidaan lisätä kuivaharjoittelulla, mihin kuuluu oman suunnistuksen analysointia sekä karttojen katselua. Suunnistajan on hyvä myös analysoida ja tunnistaa eri maastotyyppien vaatimuksia.

Suunnistusta analysoidaan reittipiirrosten, GPS-reittien, rastiväliaikojen ja virhemäärien avulla, mistä nähdään millaisia ominaisuuksia pitää vielä kehittää ja mistä virheet johtuvat. Suunnistusmallin kehittäminen on yksi tärkeimmistä tämän ikäluokan suunnistustaidon kehitysaskelista. Harjoituksissa urheilijalle tulee tarjota erilaisia tilaisuuksia testata myös erilaisia suoritusmalleja, jotta hän voi löytää oman parhaan tapansa suunnistaa.

Jotta suunnistusmallia voitaisiin kehittää, tulee suunnistajan harjoitusta analysoidessaan pohtia omaa tekemistään suorituksen aikana, jotta hän tietää millaisia malleja hänellä jo on ja millaisia pitäisi olla. Tähän hyvä apuväline on suorituksen läpikäynti mielikuvissa, mikä mahdollistaa teknisen osaamisen analysoinnin lisäksi myös suorituksenhallinnan analysoimisen. Analysointia voi syventää kirjaamalla ajatukset esimerkiksi kartan kääntöpuolelle. Sitä, miksi suunnistaja tekee jonkin päätöksen, ei voi tietää kukaan muu. Suunnistaja tarvitseekin rohkaisua siihen, että hän syventyy suoritukseensa, koska toiminnan ohjauksen kehittämisessä iso vastuu on suunnistajalla itsellään. Malleja luodaan erilaisiin tilanteisiin myös tietoisesti, jotta häiriötekijöiden ilmestyessä suunnistajalla on keinoja palauttaa ajatukset takaisin suunnistussuoritukseen.

"Suunnistustaidon opettamisessa on erittäin tärkeää tiedostaa, että kyse on pääosin kognitiivisen taidon oppimisesta. Oppijan oma motivaatio ja opeteltavana olevan taidon jatkuva prosessointi on erittäin tärkeää niin oppimistilanteessa kuin harjoitusten välissäkin. Suuri osa taidon kehittymisestä on mahdollista tehdä harjoitusten välissä asiaa tietoisesti ja tiedostamatta pohtien."

Taulukko Sheets-linkkinä Ohjelmointi-välilehdellä.