Kartanlukuharjoitus ylivauhdissa

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitellaan ylivauhdissa kartanlukua, reitinvalintojen tekemistä ja ennakointia.

Toteutus: Rata, joka koostuu yksittäisistä väleistä ja joita ennen on aina suora pätkä, jossa tehdään nopeusveto (n.30-50m) k-pisteelle. Vedon pituus voi riippua suunnistusvälin vaikeudesta/pituudesta.

Kuvaus: Juostaan lyhyt nopeusveto, jonka aikana pitää tehdä reitinvalinta seuraavalle välille ja toteuttaa seuraava väli mahdollisimman nopeasti. Jokaista nopeusvetoa ennen pidetään lyhyt palautus ja tehdään taas seuraava veto samalla tavalla. Vetoja voi olla useampi.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki sprinttimaastot. Nopeusvedot suorilla tie/puistopätkillä, joissa juostaan K-pisteelle.

Suositeltava karttatyyppi: Sprinttikartta 1:4000. Voi olla myös isompi mittakaavaltaan, jolloin välin hahmottaminen voi olla helpompaa.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, miten tekee nopeita reitinvalintapäätöksiä ja millaiset kohteet ovat olennaisia kyseisellä sprinttialueella.

Harjoituksen analysointi: Reitinvalinta-analyysi, reittipiirros. Väliaikojen vertailu muihin. Miten kovassa vauhdissa reitinvalinnan tekeminen onnistui? Ehtikö nopeusvedon aikana aina tekemään reitinvalinnan vai pititkö vauhtia hidastaa/k-pisteellä pysähtyä? Miten tätä taitoa voisi kehittää ja mitä hyötyä siitä voisi olla kisasuorituksessa?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.