Knock-out: miten voittaa?

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Pyrkiä voittamaan jokainen erä.

Toteutus: Useita lyhyitä sprinttivetoja esim. 10x400-600m. Lähdetään 4-6 henkilön ryhmissä ja kerrytetään pisteitä niin, että 1. saa 3, 2. 2 ja 3. 1 pisteen.

Kuvaus: Harjoitellaan nopeata päätöksen tekoa sekä oman paikan löytämistä porukassa ja sitä miten voi voittaa erän.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: Sprinttikartta 1:4000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii omaa taktiikkaa siitä, miten voi voittaa vedon.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, vertailu muihin. Tuliko oikeita/vääriä reitinvalintoja? Tuliko monesti tilanne, jossa oma reitinvalinta eri kuin porukan ja valittiinko silti oma? Miten pystyi voittamaan vetoja? Millainen taktiikka ryhmän kokonaiskilpailun voittaneella oli?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa, missä tavoitteena on kehittää erilaisia taktiikoita voittamiseen, tehdään harjoitus, jossa pienryhmissä tavoitteena on voittaa.