Mielikuvasuunnistus

Tavoite: Suunnistetaan suunnistusratoja mielikuvissa. Voidaan käyttää mm. kisaan valmistautuessa tai suunnistusharjoittelun lisänä.

Toteutus: Rauhoitutaan oikeanlaiseen mielentilaan ja valmistaudutaan henkisesti samoin kuin kisaan valmistuttaisiin. Suunnistusrata voi olla joku jo suunnistajan suunnistama tai uusi rata, mieluusti esimerkiksi tärkeiden kilpailujen tyyppimaastosta.

Kuvaus: Suunnistaja käy mielikuvissa läpi koko suorituksen, myös alkuverryttelyn. Suunnistaja voi katsoa karttaa niin kuin katsoisi suorituksenkin aikana ja kuvitella, miltä mikäkin maastossa näyttää ja millaisia ennakoja odottaa ja millaisia havaitsee. Tehdään myös reitinvalinnat ja rastityöskentely. Pyritään tekemään mielikuvissa optimaalinen suoritus, mutta voidaan harjoitella myös suhtautumista erilaisiin häiriötekijöihin.

Suositeltava maastotyyppi: Rauhallinen tila. Suunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Käydään läpi suunnistusmalli ja se, miten halutaan suunnistaa.

Harjoituksen analysointi: Pysyikö ajatukset olennaisessa koko mielikuvasuorituksen ajan? Jos ajatukset lähtivät harhailemaan, miten ne saatiin siirrettyä takaisin olennaiseen? Pystyttiinkö eläytymään suoritukseen?

Kehityksen seuraaminen: Lisääntyykö mielikuvaharjoitusten laatu kun tehdään useampi harjoitus?