Monipuolisuus

Monipuolisen ja vaihtelevan harjoittelun on todettu kehittävän taitoa paremmin kuin yksipuolisen harjoittelun. Kun harjoittelu sisältää paljon toistoja ja vaihtelua, oppija pääsee havaitsemaan erilaisia ongelmia ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja.

Monipuolisen harjoittelun myötä taidot lisääntyvät ja näin taito oppia uusia taitoja myös kehittyy. Monipuolinen harjoittelu johtaa laajoihin hermoyhteyksiin, joiden avulla luovuus ja luovat ratkaisut ovat helpompia, kun yksipuolinen harjoittelu sen sijaan johtaa kaavamaisiin ratkaisuihin. Suunnistus on laji, joissa hyvin harvoissa tapauksissa suoritus toteutetaan uudestaan samanlaisena. Tämän takia on erityisen tärkeää, että suunnistajalla on paljon erilaisia taitoja erilaisiin tilanteisiin ja myös taito toimia luovasti.


Vaikka kehitettäviä asioita on aina useita, kannattaa yhteen asiaan keskittyä kerralla ja toistaa harjoittelua riittävästi pysyvän oppimisvaikutuksen aikaansaamiseksi.

Opeteltavaan osataitoon keskittyessäkin tulee muistaa, että suunnistustaito on aina kokonaisuus. On nähtävä kokonaisuus, josta harjoitettava taito on irrotettu, jotta osataitojen harjoittelulla kehitetään kokonaissuorituksen hallintaa.

Tietty taito on helpompi oppia, mikäli oppimistilanne pysyy aina samanlaisena. Koska suunnistuksessa tarvitaan erityisesti taitojen soveltamista, kannattaa harjoitellessa myös muunnella oppimistilannetta, jotta taitoja osattaisiin käyttää luovasti kilpailutilanteissa. Tärkeää on kuitenkin osata kilpailusuorituksen aikana käyttää tiettyjä taitoja, joten myös kilpailusuoritusta vastaavia suorituksia on hyvä harjoitella.