Paikantaminen

Espoon suunta

Tavoite: Harjoitella itsensä nopeaa paikantamista tyhjän alueen jälkeen

Toteutus: Rata, jossa melko lyhyitä välejä ja melko pian rastin jälkeen kartasta poistettu alue. Ennen rastille tuloa normaalikartta, josta paikannetaan sijainti ja suunnistetaan rastille. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja suunnistaa kompassin avulla valkoisen alueen läpi mahdollisimman tarkasti, jolloin on melko tarkka tieto siitä, mistä tullaan. Mahdollisimman pian sektoriin tultua luetaan kiinni kartalle ja suunnistetaan rastille.

Suositeltu maastotyyppi: Pienipiirteinen, jossa mielellään osalla väleistä selkeämpiäkin kohteita paikantamiseen.

Suositeltu karttatyyppi: 1:10 000/1:7500. Suunnistuskartta, jossa rastiväleillä valkoisia alueita.

Harjoitukseen valmistautuminen: Hyvät verryttelyt ja rauhoittuminen sekä keskittyminen kilpailunomaiseen harjoitukseen.

Harjoituksen analysointi: Toiminnan hallinnan analysointi. Kuinka nopeasti sain kiinni, juoksinko sektorille asti silti riittävän vauhdikkaasti liikoja hidastelematta? Analysoi toiminta; rastille tulo ja lähtö, kompassikontrolli, toiminta sektorissa, rastinotto, jne., 2Drerun.

Kehityksen seuraaminen: Osumatarkkuus, viekö säännönmukaisesti johonkin suuntaan, onko ennen ympyrää hallitusti kiinni. Kuinka nopeasti sain kiinni, juoksinko sektorille asti silti riittävän vauhdikkaasti liikoja hidastelematta, miksi/miksen?