Paineensietokyvyn kehittäminen

MS PARMA

Tavoite: Paineensietokyvyn kasvattaminen.

Toteutus: Rastien viennin toteuttaakin urheilija. Takaa-ajajat lähtevät tason mukaisesti perään. Voidaan toteuttaa myös pariharjoituksena perhosista tai kahdesta lenkistä koostuvalla radalla niin, että toinen parista lähtee toiselle lenkille ensin viemään rasteja ja toinen lähtee perään ja kerää rastit. Toiselle lenkille vaihdetaan rooleja.

Kuvaus: Rastin viejälle annetaan tarpeeksi aikaa harjoituksen onnistumiseen. Viejä saa harjoitella suunnistusta paineen alaisena.

Suositeltava maastotyyppi: Arvokilpailujen tyyppimaasto.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 suunnistuskartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja kertaa oman suunnistusmalin ja valmistautuu erityisesti tarkkaan rastinottoon ja rastipisteen löytämiseen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Olivatko rastit oikeissa paikoissa? Miten suunnistus sujui paineen alaisena? Mikä onnistui ja mikä ei? Miten paine vaikutti suoritukseen? Miten rastinotto erosi kun piti viedä rasti ja kun piti hakea rasti?