Pelkistäminen

Tipasoja - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella olennaisten kohteiden nopeaa poimimista

Toteutus: 1. 30s aikaa katsoa kutakin väliä ja piirtää oma kartta välistä 2. rata suunnistetaan itse piirretyllä kartalla HUOM! Valmentaja on tulostanut rastiväliviivat ja -ympyrät tyhjälle paperille, jossa suuntaviivat.

Kuvaus: Harjoitus aloitetaan piirtämällä itselle suunnistuskartta (aikarajoitetta ei ole pakko olla, mutta se kehittää kohteiden hahmottamista nopeammin), minkä jälkeen rata suunnistetaan omalla kartalla. Vauhti vapaa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10000 suunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen mitkä ovat kyseisessä maastossa olennaisia kohteita. Mielikuvasuunnistusta kyseisessä maastossa

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, arvioidaan oliko piirretyt kohteet olennaisimpia maastossa vai tuliko suunnistaessa vastaan selkeitä kohteita, joita ei oltu piirretty.

Kehityksen seuranta: Tehdään harjoitus useammassa maastossa ja seurataan suunnistuksen vauhtia/sujuvuutta sekä niiden kohteiden lukumäärää, joita ei oltu piirretty, mutta jotka olisi tarvittu.