Rastinotto - ilman selkeää apukohdetta

Paljakka - Puolanka, Puolangan ryhti (muokattu)

Tavoite: Rastinotto ilman selkeää "viimeistä varmaa" tai johdattelevaa muotoa.

Toteutus: Suunnistusrata, jossa on erimittaisia melko lyhyitä välejä, ja jossa mahdollisimman moni rasti on sijoitettu niin, että rastin lähellä ei ole mitään selkeää kohdetta tai johdattelevaa muotoa. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja joutuu suunnistamaan tarkasti lukien mahdollisesti pienempiä kohteita rastille, peilaamaan kohteita kauempaa tai käyttämään kompassia, koska mitään selkeää kohdetta ei ole johdattamassa rastille.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 kartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen erilaisia rastinottotaktiikoita ja pohtii miten ottaa rastin, jos mitään selkeää kohdetta/johdattelevaa kohdetta ei ole tarjolla.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia taktiikoita käytettiin rastinotossa ja mikä toimi parhaiten?

Kehityksen seuraaminen: Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rasti? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?