Rastinotto & rastilta lähtö

Vuokatti Koljola - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Toistojen myötä rastinoton, rastilta lähdön ja rastityöskentelyn harjoittelua.

Toteutus: Suunnistusrata, jossa on paljon rasteja ja käännöksiä. Pienpiirteiset alueet tuovat haastetta. Voidaan tehdä myös käyräkartalla. Jos halutaan harjoitella myös keskittymistä/väsymyksen sietoa, voidaan tehdä pitkä harjoitus, joka sisältää todella monta rastia (esim. 100). Radalla, jossa on paljon käännöksiä, voidaan myös harjoitella kompassin käyttöä.

Kuvaus: Suunnistaja työskentelee pääasiassa rastinoton, rastilta lähdön ja rastityöskentelyn parissa. Välit ovat niin lyhyitä, että kun rastilta on lähdetty, voi pian jo aloittaa rastinoton.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastotyypit, pienpiirteiset ovat haastavimpia.

Suositeltava karttatyyppi: 1:7 500/1:10 000, normaali kartta, lisähaastetta käyräkartalla

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen millaisia eri strategioita hänellä on rastinottoon, miten hän toimii rastilla, missä tekee suunnitelman seuraavalle välille sekä miten tarkistaa lähtösuunnan.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia keinoja käytettiin rastinotossa? Miten lähtösuunta katsottiin? Miten rastityöskentely toimi ja oliko rastityöskentely samanlaista jokaisella rastilla? Jos ei ollut, miksi ei ja toimiko joku tapa paremmin kuin muut?

Kehityksen seuraaminen: Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rastit? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä? Lasketaan virhemäärät rastilta lähdössä läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?