Rastinotto - tyhjät rastiympyrät

Joutenlampi - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Hyökkäyspisteen valitseminen ja siitä tarkasti rastille. Taitoa voidaan hyödyntää esimerkiksi rastinotossa kun rastiympyrässä ei ole kohteita.

Toteutus: Tyhjennetään rastiympyrän sisusta. Rata, jossa on paljon rasteja. Rastimääritteet on tärkeä olla! Ratasuunnittelussa on huomioitava, että rastiympyrän ulkopuolelta löytyy hyvä "hyökkäyspiste" (selkeä kohde ennen rastia), josta on mahdollista suunnistaa sujuvasti rastille.

Kuvaus: Suunnistaja pääsee harjoittelemaan rastinottoa, kun "hyökkäyspiste" on valittava tarkasti niin, että siitä on helppo hyökätä rastiympyrän keskellä olevalle pisteelle.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Pienipiirteiset maastot ja rastipisteet haastavampia.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000, kartta, jossa rastiympyrä tyhjennetty. Rastimääritteet olennaiset!

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen millaisten kohteiden avulla rastinotto onnistuu parhaiten. Lisäksi suunnistaja miettii taktiikan siihen, miten "hyökkäyspisteeltä" osuu parhaiten rastille.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Suunnistajalle annetaan harjoituksen jälkeen kartta, jossa rastiympyrän sisusta näkyy analysoinnin helpottamiseksi. Millaisia kohteita käytettiin "hyökkäyspisteinä" ja olivatko ne maastokohtaisia vai voisiko niitä käyttää kaikissa maastoissa? Millainen taktiikka toimi rastiympyrän sisällä suunnistaessa?

Kehityksen seuraaminen: Arvioidaan ja kirjataan erilaiset taktiikat rastinottoon ennen harjoitusjakson alkua ja harjoitusjakson päätteeksi, kun teemana on rastinotto. Lisääntyikö keinot ottaa rasti? Lasketaan virhemäärät rastinotossa läpi harjoitusjakson, laskeeko virhemäärät harjoitusjakson aikana/myötä?