Rastityöskentely

Tavoite: Rastilla käymisen harjoittelua

Toteutus: Rasti asetetaan johonkin aukealle (sisähalli/ulkotila/metsä). Suunnistaja saa kartan 20 metriä ennen rastia, tekee normaalit haluamansa rastitoiminnot ja lähtee oikeaan suuntaan rastilta ja juoksee n. 20m. Kartta voi olla mistä vaan, suunnistajalle kerrotaan jo ennen harjoitustoiston alkua, mitä rastia hän lähestyy ja näin voidaan käyttää esim. jotain vanhan kisaradan karttaa.

Kuvaus: Suunnistaja saa harjoitella rastityöskentelyä, eli seuraavan välin suunnitelman tekeminen, lähtösuunnan katsominen (huom! kompassi) ja leimaus.

Suositeltava maastotyyppi: Aukea tila. Rastityöskentelyä voidaan myös kuvata, jolloin urheilijat itse näkevät omaa toimintaansa rastilla.

Suositeltava karttatyyppi: Kaikki karttatyypit, voi olla myös sprintti.

Harjoitukseen valmistautuiminen: Oman rastityöskentelyn läpikäynti.

Harjoituksen analysointi: Harjoituksen jälkeen analyysi, mitä rastityöskentelyysi sisältyy ja missä järjestyksessä? Harjoituksen aikanakin voidaan suorittaa analysointia, jotta voidaan kokeilla myös muita strategioita ja opitaan paras mahdollinen, jota voidaan käyttää käytännössäkin.

Kehityksen seuraaminen: Harjoitus voidaan tehdä seurantaharjoituksena ja analysoida rastityöskentelyn tehostumista kilpailusuorituksessa.