Sisäsuunnistus

Tavoite: Harjoitellaan pienellä alueella tiivistä suunnistamista.

Toteutus: Rakennetaan halliin ym. alue, josta tehdään kartta ja sijoitetaan rasteja alueelle. Tehdään erilaisia ratoja.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee suunnistusta, jossa kohteet tulevat nopeasti vastaan. Hyvä kiihdytys ja jarrutusharjoitus leimauksineen.

Suositeltava maastotyyppi: Aukea tila. Voidaan videoida.

Suositeltava karttatyyppi: Sisäsuunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja valmistautuu nopeatahtiseen suunnistukseen.

Harjoituksen analysointi: Voidaan videoida ja analysoida, mikä onnistui hyvin ja mihin jäi parannettavaa.

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä seurantaharjoituksena.