Rytmitys Virolaistyyppisessä maastossa

Harjoituksen suunnitteli: Jani Riissanen EsAk

Hiiden Kiertäjät

Tavoite: Harjoitella rytmitystä keskimatkan intervalli-radalla simuloiden tyyppimaastoa

Toteutus: Keskimatkan tyyppisesti intervalleina (4 x 1 km) toteutettu harjoitus, jossa oman toiminta-alueen lähimaastoon haettu ensi vuoden EM-kisojen virolaisia maastotyyppejä (tiheikköjä, penkkaa, supikkoa, suota). Pääosin vauhdikasta suunnistusta, jossa eri maastotyypit vaihtelevat. Intervallivetojen välissä palauttelu/siirtyminen n 5 min. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja rytmittää suunnistustaan sen mukaan, millainen maastotyyppi ja maastonkohta on sekä millaisia vaatimuksia rata asettaa. Osa väleistä fyysisesti vaativia. Myös pienimuotoista reitinvalintaa ja rastinottoa eri maastotyyppeihin.

Suositeltava maastotyyppi: Vaihteleva suppamaasto (ei tyypillinen eteläsuomalainen), joka vaatii oikeanlaista rytmitystä. Parhaimmillaan olisi toteutettavissa esim. Joensuun seudun suppamaastoissa, mutta koetettu löytää vastaava maasto läheltä pk-seutua.

Suositeltava karttatyyppi: Suunnistuskartta 1:10 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten suunnistusta kannattaa rytmittää eri virolaisissa maastotyypeissä ja millaisia fyysisiä haasteita maasto asettaa.

Harjoituksen analysointi: Aikavertailu, reittipiirros, GPS-analyysi. Arvioidaan onnistuiko suunnistuksen rytmittäminen ja miten eri maastotyypin vaatimukset tulee ottaa huomioon. Millaisissa kohdissa piti lukea enemmän ja missä voi pitää maksimivauhtia, miten varmistetaan rastinotto, suunnassa kulku ja toisaalta aggressiivinen / rohkea eteneminen.

Kehityksen seuraaminen: Tehdään harjoitus useammassa vastaavassa maastossa ja arvioidaan suunnistuksen ja rytmityksen sujuvuuden kehitystä maastotyypin mukaan.