Kokonaissuoritus

Paljakka - Puolanka, Puolangan Ryhti

Tavoite: Harjoitella viestisuoritusta.

Toteutus: Suunnistusrata, jossa eri hajontoja viestin tapaan. Yhteislähdöt. Voidaan käyttää myös tasoittavia hajontoja, jolloin eri tasoiset suunnistajat voivat hyötyä kuitenkin toisistaan.

Kuvaus: Kilpailunomainen viestiharjoitus. Jokainen tekee omaa suoritusta, mutta pääsee mahdollisesti hyödyntämään muita. Vauhti mahdollisesti nousee kovemmaksi, kuin väliaikalähtöisessä suorituksessa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Mietitään miten viestissä suunnistetaan ja kerrataan oma suunnistusmalli. Mietitään myös miten keskittyminen säilyy hyvin olennaisessa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Harjoituksen läpikäynti mielikuvissa (analysoidaan myös keskittymistä/suorituksenhallintaa).

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä seurantaharjoituksena.