Rastinotto - intervallit

Paimion Rasti

Tavoite: Harjoitella rastille tuloa ja rastilta lähtöä viestitilanteessa

Toteutus: 6x1km, ryhmälähdöt 3 hlöä.

Kuvaus: Lyhyitä välejä pienipiirteisellä alueella, hajonta.

Suositeltava maastotyyppi: Pienipiirteinen, kaikki

Suositeltava karttatyyppi: Suunnistuskartta

Harjoitukseen valmistautuminen: Mielikuvat viestitilanteessa hajontaosion alkaessa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, 2Drerun, suorituksen laadun analysointi; olinko jatkuvasti oman suorituksen seppä?

Kehityksen seuraaminen: Rastiympyrän sisällä tapahtuvien virheiden seuranta (lukumäärä, virheen suuruus)