Ulkoisten ärsykkeiden hallinta

Peuravaara - Kuhmo, Kuhmon Peurat

Tavoite: Perhoset: harjoitellaan sitä, miten säilytetään keskittyminen suorituksessa, jossa on paljon häiriötekijöitä.

Toteutus: Suunnitellaan rata, jossa ensin suunnistetaan keskusrastille, minkä jälkeen jokainen lähtee omalle perhoslenkilleen. Kaikki suunnistavat kaikki perhoset ja sen jälkeen maaliin muutaman rastin kautta. Yhteislähtö.

Kuvaus: Suunnistaja pääsee alkuun suunnistamaan koko porukan kanssa kohti keskusrastia (voidaan myös tehdä hajontarasti ennen keskusrastia), minkä jälkeen pitää lähteä omalle hajonnalle, jolle mahdollisesti tulee muitakin. Suunnistaja harjoittaa suorituksenhallintaa, kun ulkoisia ärsykkeitä on useita.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000, voi olla käyräkartta jos halutaan lisähaastetta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, miten henkisesti valmistautuu siihen, että harjoituksessa on muitakin ja miten se vaikuttaa omaan suunnistukseen (vai vaikuttaako mitenkään) sekä miten voi hyödyntää muiden vauhtia, mutta huolehtia myös itse siitä, että suunta on oikea tai vastaavasti jos on selvästi porukan vahvin, voi valmistautua siihen, miten muiden perässä tulo vaikuttaa keskittymiseen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, miten keskittyminen säilyi olennaisessa? Tuliko virheitä ja jos tuli niin miksi? Pystyttiinkö muiden vauhtia hyödyntämään tai onnistuiko suorituksen hallinta kärjessä?

Kehityksen seuraaminen: Oppien tuominen viestisuorituksiin.