Voittaminen

Tipasoja - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella voittamista.

Toteutus: Intervallit takaa-ajoina. Esim. 3x2km. Takaa-ajot voivat toimia tasoituksena (heikoin ensin, vahvin viimeisenä) tai voidaan tehdä esim. 15-30s lähtövälillä). Hajonta/ei hajontaa, ilman hajontaa lähtöväli voi olla suurempi. Voi olla myös perhosia.

Kuvaus: Jokainen suunnistaja pyrkii voittamaan vedon. Suunnistajien tasosta riippuen voidaan muuttaa intervallien pituutta lyhyemmäksi tai pidemmäksi.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Jos maastossa on hyvä näkyvyys, voidaan lähtöväliä hieman pidentää.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten suunnistetaan erilaisissa viestitilanteissa (kärjessä, kärjen takana). Valmistaudutaan kisanomaiseen viestitilanteeseen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia taktiikoita voittajilla oli? Miten keskittyminen säilyi omassa suunnistuksessa?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa, missä tavoitteena on kehittää erilaisia taktiikoita voittamiseen, tehdään harjoitus, jossa pienryhmissä tavoitteena on voittaa.