Divari-vedot

AD Trento Orienteering - trent-o.orgAltopiano dell'Argentario

Tavoite: Harjoitella suunnistusta ylivauhdissa, jotta saadaan lisävauhtia omaan suoritukseen ja pystytään suunnistamaan omaa perusvauhtia kovemmassa vauhdissa.

Toteutus: Suunnistusvedot ryhmälähdöin, esimerkiksi 5x1km. Ei suositella ihan nuorimmille suunnistajille, jotta ryhmäjako ei aiheuta pahaa mieltä (18+).

Kuvaus: Ensimmäiseen ryhmään ennalta heikoimmat suunnistajat ja viimeiseen ryhmään ennalta vahvimmat suunnistajat. Harjoituksessa ei välttämättä tarvitse olla hajontaa. Ryhmiä harjoituksessa 3-4 ja ryhmäkoko 3-4. Ryhmät lähtevät vetoihin ennalta määrätyin väliajoin 20-60sek. Ryhmät muodostetaan uudestaan maaliintulojärjestyksessä ja kaikki suunnistajat tavoittelevat pääsyä ensimmäiseen lähtöryhmään. Etukäteen heikoimmat suunnistajat koittavat pyristellä karkuun ja säilyttää paikkansa ensimmäisessä ryhmässä.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki

Suositeltava karttatyyppi: 1:10000

Harjoitukseen valmistautuminen: Samanlainen valmistautuminen kuin viestiin, mietitään mikä mahdollistaa ylivauhdin eli mitä taitoja pitää käyttää eniten. Valmistaudutaan mahdollisiin häiriötekijöihin.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, muiden suunnistajien kanssa spekulointi (palautteenanto toisille, jos jotain havaintoja on maastossa tehty toisen suunnistuksessa). Mikä mahdollisti ylivauhtisen suunnistuksen ja mitä sieltä voi tuoda omaan kisasuoritukseen? Miten paineita siedettiin?

Kehityksen seuraaminen: Virhemäärien seuranta.