Ennakointi-havainnointi & paikantaminen - pariharjoitus

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Pari- tai ryhmäharjoitus, jossa harjoitellaan havainnointia, paikantamista ja ennakointia.

Toteutus: Tavallinen suunnistusrata, jossa erimittaisia välejä. Pitkät välit tuovat lisää haastetta. Suunnistajat jaetaan pareihin tai pieniin ryhmiin, jossa kerralla vain yksi lukee karttaa ja muut havainnoivat maastoa, väliaikalähdöt. Vaihdetaan suunnistajaa 2-4min välein.

Kuvaus: Toinen pareista suunnistaa ja toinen tulee perässä lukematta karttaa. Tietyn ajan kuluttua, edellä suunnistanut suunnistaja antaa kartan perässä tulevalle, jonka on nyt paikannettava itsensä ja suunnistettava eteenpäin. Kartaton suunnistaja pyrkii havainnoimaan maastoa mahdollisimman paljon. Edellä suunnistava voi myös lukea väliä/rataa eteenpäin, jolloin ilman karttaakin pystyy odottamaan olennaisia kohteita. Pidempi kartanvaihtoväli ja pidemmät rastivälit lisäävät haastetta.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000, suunnistuskartta. Lisähaastetta esim. käyräkartasta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja luo taktiikan siihen, miten havainnoi maastoa silloin kun ei saa lukea karttaa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, välitön palaute siitä, miten hyvin havainnointi on onnistunut kun on oma vuoro paikantaa kartalle ja suunnistaa.

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä havainnoinnin seurantaharjoituksena tai paikantamisharjoitus: esim. ryhmässä tehdään harjoitus, jossa valmentaja vie suunnistajat lähelle rastia ja antaa sitten kartat suunnistajille ja suunnistajien pitää mahdollisimman nopeasti suunnistaa rastille.