Ennakointi-havainnointi - väylä

Joutenlampi - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Väyläsuunnistus, harjoitellaan ennakointia ja havainnointia sekä oikealla reitillä pysymistä. Tarkan suunnistamisen harjoitus.

Toteutus: Kartassa on väylä, jota suunnistaja seuraa. Rataan voi tehdä oikoja, jotta kaikki voivat lähteä samalle radalle ja lyhentää tarvittaessa radan haluamaansa pituuteen. Loppuun pätkä tavallista rataa, jolloin siirretään tehokas ennakointi-havainnointi tavalliseen suunnistustekemiseen. Voidaan toteuttaa millä vauhdilla tahansa.

Kuvaus: Suunnistaja seuraa väylää ennakoimalla aktiivisesti kohteita ja havainnoimalla kohteita, joita hän näkee. Mitä kapeampi väylä on, sitä vähemmän isoja kohteita on ja sitä haastavammaksi harjoitus muodostuu. Harjoitus voidaan tehdä myös ilman kompassia, mikä niin ikään vaikeuttaa harjoitusta. Harjoituksen helpottamiseksi voidaan väylä viedä hyvin selkeiden kohteiden (esim tie+kivi tien vieressä) kautta, jolloin suunnistaja saa helposti kiinni uudelleen itsensä.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1: 10 000 / 1: 15 000 kartta, johon on jätetty väylä, jota suunnistaja seuraa. Loppuun normaalikartalla muutama väli.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii millaiset kohteet kyseisessä maastotyypissä näkyvät hyvin. Jos harjoitus halutaan toteuttaa kovassa vauhdissa, mietitään miten väylällä pääsee etenemään kovinta mahdollista vauhtia.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Analysoidaan miten hyvin väylällä pysyttiin. Jos väylällä ei pysytty, niin miksi ei. Mitä tehtiin silloin kun väylällä pysyttiin hyvin.

Kehityksen seuraaminen: Voidaan tehdä seurantaharjoitus perässä juoksijan kanssa (suunnistaja selostaa tekemistä), kun harjoitusjakson teema on ennakointi-havainnointi/pelkistäminen/olennaisen hahmottaminen. Pari/perässä juoksija voi tehdä arvioin tekemisestä harjoitusjakson alussa ja verrata tekemistä harjoitusjakson lopussa.