Käyrien hyödyntäminen

Matinmäki - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Harjoitellaan käyrien hyödyntämistä suunnistuksessa.

Toteutus: Tavallinen rata. Käyräkartta. Harjoitukseen sisällytetään myös välejä, joissa suunnistajan tulee pysyä samalla käyrällä koko välin ajan. Lopussa muutama väli tavallisella kartalla, jossa päästään käyttämään tavallisissa olosuhteissa käyrien lukutaitoa. Väliaikalähdöt. Voidaan käyttää myös tavallista karttaa, jos maastossa pääosin käyriä.

Kuvaus: Suunnistaja suunnistaa käyrien avulla käyräkartalla. Tarkoituksena poimia olennaiset kohteet käyristä. Rata tehdään niin, että myös johdattelevia käyrämuotoja voidaan käyttää. Helpompiin ratoihin enemmän johdattelevia käyrämuotoja, haastavampiin vähemmän johdattelevia muotoja, jos mahdollista.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Maastot, joissa parempi näkyvyys, ovat helpompia kuin maastot, joissa huonompi näkyvyys. Muuten maastojen vaikeus vaihtelee sen mukaan, millainen käyrästö maastossa on. Haastetta lisää pyöreällä kartalla, jossa ei pohjoisviivoja.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 / 1:15 000 käyräkartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, millaiset ovat olennaisia käyräkohteita ja miten niitä voi käyttää hyväkseen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Miten käyriä käytettiin hyväksi harjoituksessa ja miten niitä kannattaa käyttää kisasuorituksessa hyväkseen?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.